Sangpedagog

UNIVERSITETSLEKTOR

Jeg ble i januar 2017 ansatt som lektor i sang på skuespillerutdanningen ved Nord Universitet. Her underviser jeg 1. klasse i kor og grunnleggende sangteknikk og 2.- klassestudentene får enkelttimer i sang og sangteknikk. 3.klassingene får timer før eventuelle auditioner. Studentene er i alderen 19-33 og går ut med en Bachelor i Skuespill og teaterproduksjon.

Mer info om utdanningen finner du her .

PRIVATTIMER

Jeg har dessverre svært liten kapasitet til å ta imot privatelever. Jeg gjør allikevel noen unntak, så det skader ikke å spørre. Jeg tar 400 - 500 kroner for en sangtime. Jeg har undervisningslokaler på Verdal og Levanger, men underviser også i Trondheim og Oslo i perioder. Førsteprioritet er skuespillere som forbereder auditions og roller, samt semi- og profesjonelle sangere.

                                                                                 MIN TEKNIKK

Jeg er har siden jeg var 16 år, fått undervisning i klassisk sang. Det er denne teknikken som ligger til grunn for teknikken jeg lærer bort. Jeg prøver ikke å gjøre operasangere av mine elever, men jobber med å:

- koble kropp på stemme

- utvikle en kontrollert og godt disponert pust

- finne de dype støttemusklene og anvende dem riktig for å oppnå en fri klang

- finne den naturlige klangen i din stemme og bygge opp denne

- musikalitet og frasering

- tekstformidling

- forbindelsen mellom det mentale og fysiske, så man takler nervøsitet bedre

Jeg bruker ikke singback eller mikrofoner i min undervisning. Jeg jobber med å få stemmen til å klinge ved bruk av sine egne klangrom og det fysiske arbeidet dette medfører. Det er mange andre lærere som har spesialisert seg på andre typer sang og jeg anbefaler gjerne noen av disse ved behov.